Registrace

Kroky úspěšné registrace

  1. Podívejte se na zadní stranu vaší karty
  2. Podle prvního trojčíslí vyberte typ karty, kterou vlastníte
  3. Klikem na obrázek s totožným počátečním číslem karty spustíte registraci